Medicijnen transport: de GDP-richtsnoeren - De Ridder Packaging

Medicijnen transport: de GDP-richtsnoeren

Medicijnen transport vraagt om een specifieke behandeling. Het is belangrijk dat u medicijnen geconditioneerd van a naar b verstuurd. De werking van de medicijnen wordt namelijk aangetast wanneer ze onjuist bewaard en vervoerd worden.

Om de kwaliteit te garanderen zijn voor groothandelaren en fabrikanten van humane geneesmiddelen in Nederland de Goede Distributie Praktijken (GDP) richtsnoeren opgesteld. De temperatuur van de verzending is hierbij van groot belang. In dit artikel leest u hoe u aan de GDP-richtsnoeren kunt voldoen.

Spongepack voor medicijnen transport

Wat zijn de Goede Distributie Praktijken?

De Goede Distributie Praktijken (GDP) is het onderdeel van de kwaliteitsborging dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van de geneesmiddelen wordt gehandhaafd door alle fasen van de distributieketen. Er worden steeds complexere medicijnen ontwikkeld die nóg gevoeliger zijn voor temperatuurwisselingen, waardoor de eisen voor medicijnen transport steeds strenger worden.

Twee van de belangrijkste onderwerpen van de GDP normen zijn dan ook de temperatuurcondities;

“Indien in geïsoleerde dozen koelelementen worden gebruikt, moeten deze zo worden geplaatst dat het product niet direct met het koelelement in aanraking komt. Het personeel moet worden opgeleid over de procedures voor het samenstellen van de geïsoleerde dozen (seizoensgebonden samenstelling) en over het hergebruik van koelelementen.” (Richtsnoeren van 7 maart 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

“Voor temperatuurgevoelige producten moet geschikte uitrusting (bijv. thermische verpakking en recipiënten of voertuigen met temperatuurregeling) worden gebruikt om te waarborgen dat de correcte vervoersomstandigheden worden gehandhaafd tussen de fabrikant, de groothandelaar en de klant.” (Richtsnoeren van 7 maart 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

en temperatuur monitoring;

“Op basis van het in kaart brengen moet temperatuur controle apparatuur worden geplaatst, zodat gewaarborgd is dat de controleapparatuur zich op die plaatsen bevindt waar zich de grootste schommelingen voordoen.” (Richtsnoeren van 7 maart 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

Voor wie gelden de GDP-richtsnoeren?

De GDP-richtsnoeren zijn opgesteld voor de groothandelaren en fabrikanten van humane geneesmiddelen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg inspecteert op de naleving van de GDP en geeft certificaten als de locatie voldoet aan deze eisen.Het is echter belangrijk dat iedereen in de keten, dus niet alleen de farmaceutische bedrijven, de kwaliteit van de medicijnen borgt. Zo hebben ziekenhuisapothekers en openbare apothekers hun eigen beroepsnormen opgesteld. Hierin worden eisen gesteld aan de opslag en transport van medicijnen.

Isolatie envelop van De Ridder Packaging

Oplossingen voor GDP medicijnen transport

Wit u zelf medicijnen GDP vervoeren? Door toepassing van onze speciale producten kunnen wij een maatoplossing maken voor elke transport uitdaging binnen medicijnen transport. De Ridder Packaging heeft bijvoorbeeld een speciale isolatie envelop ontwikkeld, waardoor de medicijnen tijdens transport nooit in aanraking kunnen komen met het koelelement. Ook bieden we speciale afmetingen EPS dozen aan, zodat zelfs de kleinste verzending geconditioneerd kan zijn.

Daarnaast hebben we gemerkt dat er steeds meer vraag is naar Phase Change Materials (PCM) om de medicijnen op de juiste temperatuur te houden. De PCM koelelementen bevriezen of smelten nabij de beschermingstemperatuur van het medicijn, wat leidt tot een effectievere en verbeterde bescherming. De range voor de PCM’s is tussen de -21°C en +21°C. De temperaturen worden gehaald door middel van zouten, glycolen en paraffine. In overleg kunnen we de juiste temperatuur en gel vaststellen.

Voor medicijnen transport wordt voornamelijk gekozen voor een spongepack. Zo is deze speciaal verkrijgbaar met noppenfolie aan de bovenkant ter bescherming van kwetsbare medicijnen. Ook kan deze gevuld worden met PCM voor extra bescherming. Ze zijn ontworpen voor betrouwbare bescherming, om uw medicijnen tijdens transport op de juiste temperatuur te behouden. De spongepack is vacuüm verpakt. Hierdoor heeft die een consistent gewicht en zal daardoor tijdens invriezen en ontdooien nooit van vorm veranderen.

Medicijnen transport voor groothandels

Om bij de zendingen van medicijnen naar ziekenhuizen en apotheken de kwaliteit te borgen, bieden wij zowel gelpacks als EPS dozen aan. We kunnen hierbij zelfs een safety stock geldpacks bieden. Bovendien is het, als de afstand het toelaat, mogelijk de gelpacks al bevroren aan te leveren in combinatie met een coldstore. Wij adviseren in dit soort situaties ook gebruik te maken van kratten in plaats van dozen waar de gelpacks in verpakt gaan worden. Dit is efficiënter (snellere vriestijd) en voordeliger (geen dozen component in de prijs).

Medicijnen transport voor apotheken

Het gaat hier met name om het laatste stuk van de distributieketen: het medicijnen transport van de apotheek naar patiënt. Hierbij worden medicijnen vaak nog niet op juiste wijze verstuurd. Wij bieden hier speciale producten voor aan, zoals kleine gelpacks, kleinere EPS dozen, absorptiematjes en isolatie enveloppen. Bovendien hebben we ook NFC temperatuurloggers. Zo kan de temperatuur gecontroleerd worden. Ook bieden we security- en waarschuwingslabels aan.

Advies

Wilt u weten welke gekoelde oplossing het beste bij uw situatie past? Neem dan direct contact op met de Ridder Packaging voor persoonlijk advies. Eén van onze experts staat altijd voor u klaar om een oplossing op maat op te stellen.

Lees hier de gehele Richtsnoeren van 7 maart 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Onze experts

Onze experts staan met meer dan 25 jaar kennis voor u klaar om voor elk transport probleem een passende oplossing te vinden! We houden ons hoofd koel en bieden klant-en-klare oplossingen!

Rick Huissen
Tijn Nieuwendijk
Lex Appel
Bart Kroes
Kom in contact!